Dane klubu

STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI PODKOWA LEŚNA"

ul. Głogów 11

05-807 Podkowa Leśna

 

zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem:

KRS 0000670223

REGON: 366875232,

NIP: 5291816104

nr konta: 41 1090 1056 0000 0001 3430 2694

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Prezes Wojciech Jaworski

Sekretarz Tomasz Piątkowski

Skarbnik Dorota Stokowska 505177401

 

Komisja Rewizyjna:

Adam Danieluk

Sylwia Pietrusiewicz

Katarzyna Radzio - Wiśniewska

klub jeździecki Podkowa Leśna