Puchar Podkowy 2021

Puchar Podkowy ma promować jeździectwo w skali regionalnej i lokalnej oraz umożliwić początkującym jeźdźcom i zawodnikom bezpieczną i ciekawą rywalizację sportową, zapewniając atrakcyjne nagrody i stosunkowo niskie koszty startów. W każdej w konkurencji (skoki i ujeżdżenie) odbędą się cztery spotkania – 3 eliminacje i finał. Terminy zawodów:
10.04 I eliminacja Pucharu Podkowy w ujeżdżeniu
11.04 I eliminacja Pucharu Podkowy w skokach
03.05 II eliminacja Pucharu Podkowy w skokach
16.05 II eliminacja Pucharu Podkowy w ujeżdżeniu
29.05 III eliminacja Pucharu Podkowy w ujeżdżeniu
12.06 III eliminacja Pucharu Podkowy w skokach
11.09 ujeżdżenie finał Pucharu Podkowy
25.09 skoki finał Pucharu Podkowy
I. Prawo do klasyfikacji w rankingu cyklu Pucharu Podkowy, rozgrywanego w ramach zawodów regionalnych i towarzyskich na terenie KJ Podkowa Leśna, mają wszyscy zawodnicy posiadający uprawnienia do startu w zawodach regionalnych i towarzyskich określonych przepisami.
II. Jeżeli w trakcie zawodów rozgrywane są np. AMWiM i LM, nie wyklucza to brania udziału w tychże rankingach; każdy konkurs jest także traktowany indywidualnie i normalnie wyłaniani są w nim zwycięzcy wg przepisów PZJ.
III. Zawodnicy posiadający II i III licencję w ujeżdżeniu/skokach mogą brać udział w zawodach i być uwzględniani w rankingu w niższych klasach – przy uwzględnieniu pkt IV i
VII
IV. Jeśli zawodnik podczas eliminacji zbierał punkty w kilku klasach, przy zgłoszeniu do zawodów finałowych ma obowiązek wskazać tylko jedną klasę, której punkty będą brane pod uwagę w rankingu pucharowym. Jeśli nie wskaże – automatycznie zaliczmy niższą klasę,
V. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, jednak punkty w poszczególnych klasach przyznawane są za najlepszy jego przejazd. Jeśli kolejnym przejazdem zawodnik zajmie miejsce punktowane, to jego punkty automatycznie otrzyma kolejny zawodnik
VI. W konkursie finałowym zawodnik może startować również na dowolnej liczbie koni, ale w odróżnieniu od eliminacji ma obowiązek wskazać konia, którego „punkty” będą brane pod uwagę w rankingu pucharowym (przed rozpoczęciem konkursu finałowego).
VII. Konkursy debiutów przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają dopiero karierę zawodniczą i nie mają brązowej odznaki. Minimalny wiek zawodnika w tych konkursach może być obniżony do 8 lat.
Punktacja
Punkty będą przyznawane w następujących klasach w skokach i ujeżdżeniu:
Ujeżdżenie:
Debiuty, klasa L, P, N – konkretny program rankingowy będzie zaznaczany w propozycjach danych zawodów
Debiuty – I Program debiuty (nasz klubowy), program ujeżdżenia na BOJ, LL WKKW, L2
Klasa L – L2 2013, L2, L3, L4 lub L7 2013
Klasa P – P3 P1 P2 P4
Klasa N – N4 N5 N4 N1
Skoki:
PONY GAMES
Klasa Debiuty wys. 40-50 cm dokładności, w finale dokładności z trafieniem w normę czasu Klasa KUCE 60 cm dokładności, w finale dwufazowy
Klasa mini LL 70 cm dokładności lub z trafieniem w normę czasu, w finale dwufazowy
Klasa LL 80 cm dokładności, z trafieniem w normę czasu, w finale dwufazowy
Klasa LL 90 cm zwykły
Klasa L 100 cm zwykły lub dwufazowy
W każdej klasie punkty będą przyznawane wg następującego schematu: I miejsce 10 pkt
II miejsce 8 pkt
III miejsce 7 pkt
IV miejsce 6 pkt
V miejsce 5 pkt
VI miejsce 4 pkt Pozostałe miejsca – 1 pkt
W konkursach skokowych + 2 pkt za bezbłędny przejazd. W ujeżdżeniu + 5pkt za wynik powyżej 60%. W finale będą obowiązywały takie same zasady. W rankingu wygrywa osoba z największą ilością punktów. W przypadku tej samej ilości punktów – osoba, która w konkursie finałowym miała lepszy przejazd.
Nagrody w końcowym rankingu:
Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz flots, puchary. Do dekoracji zaprosimy na pewno 5 pierwszych osób w rankingu – jeśli klasy będą szczególnie liczne, przewidujemy
dodać kolejne osoby. Nie przewidujemy nagród finansowych. Szczegółowa lista nagród
pojawi się przed konkursem finałowym. Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest wzięcie udziału w finale i osobisty odbiór nagrody.!
W TRAKCIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJA AKTUALNE PRZEPISY I REGULAMNY PZJ. PROSZĘ NA BIEŻĄCO SLEDZIĆ PROPOZYCJE POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW. W RAZIE PYTAŃ -ORGANIZATOR DOROTA STOKOWSKA 505177401

Comments are closed.

klub jeździecki Podkowa Leśna